ZlonínNET.cz

Novinky

1.11.2023 - Spuštění nového webu do ostrého provozu.

Internet

Připojení k síti Interent provádíme nejčastěji prostřednictvím bezdrátového připojení v bezlicenčním pásmu 5 GHz nebo 60 GHz. Na obou technologiích jsme schopni nabídnout maximální rychlostní profil až 100 Mb/s. Pro individuální případy můžeme nabídnout i rychlejší připojení.

Instalace služby:

Pro instalaci přípojky k bezdrátové síti je potřeba zajistit místo, kde bude co nejlepší výhled na přístupový bod (AP) sítě ZlonínNET. Takové místo konzultuje technik ZlonínNET se zákazníkem při prvotní obhlídce lokality. Nejčastěji se jedná o střechu objektu, kde je výhled na AP nejstabilnější a umístěná klientská radiová jednotka je minimálně ohrožena před možným otočením a tím ztrátou signálu. Na střeše se jednotky montují na již existující stožáry pro TV/SAT/R antény, nebo technik instaluje nový držák pro datovou radiovou jednotku. Od jednotky vede datový metalický kabel o průměru 6mm pod střešní krytinu. Datový kabel obstarává jak vedení pro napájení jednotky, tak i spojovací trasu pro přenos dat.

Pro napájení je využita zásuvka 230V umístěna na půdě, nebo v obytných podlažích budovy. Datový kabel je přiveden do routeru (směrovače), který slouží jako rozhraní pro LAN v objektu zákazníka a WAN přípojku do bezdrátové sítě ZlonínNET. Router je nejčastěji spojen s WiFi modulem, který zajistí i šíření bezdrátové sítě WLAN zákazníka. Standardní instalace zde končí, ale často se se zákazníkem dohodneme také na napojení routeru na domovní metalický rozvod, instalaci dalších prvků sítě jako jsou switche, další WiFi routery, Power Line adaptery apd. Vše diskutujeme na místě a jsme připraveni zákazníkovi maximálně vyjít vstříc.

Kapacita připojení

Službu Internet nabízíme v několika rychlostních (kapacitních) tarifech:

10 Mb/s - Základní přípojka vhodná pro prohlížení stránek, emaily, posílání zpráv (WhatsApp) apd. Výhodou je nízká základní cena a dostupnost i v lokalitách, kde je špatné pokrytí signálem sítě.

20 Mb/s - Připojení vhodné pro dva až tři uživatele základních služeb internetu (prohlžení stránek, posílání emailů a zpráv ...). Na této přípojce lze také bez problémů provozovat jeden stream IPTV (pro jednu TV).

30 Mb/s - Kapacita, která je dostatečná pro 2 streamy IPTV a také pro připojení domácí kanceláře s častými videokonferenčními hovory apd. Tarif je vhodný tako pro 3-4 člennou rodinu s průměrnými nároky na komunikaci se sítí Internet.

40-100 Mb/s - Aktuálně nejrychlejší tarif. Je využíván zejména většími rodinami, jejichž aktivita na síti je vysoká a potřebují přenášet každý den velké množství dat. Na této přípojce je možné provozovat více než 2 streamy IPTV včetně dalšího datového provozu a nedochází ke snižování kvality obrazu ani zvuku. Minimální rychlost připojení je 40Mb/s, ale v místech, kde takovou službu spouštíme, je běžně dosahovaná rychlost 80 Mb/s až strop 100Mb/s. 

Uplinky ke službám jsou garantovány na 10 Mb/s, ale uplink není v síti omezován, takže jeho velikost závisí na maximální technické dostupné rychlosti v lokalitě příjmu. V místě se silným a nerušeným signálem mají i zákazníi se základním tarifem 10 Mb/s uplink 100 Mb/s. 

Koncová zařízení

K zákazníkovi (nemá-li vlastní) technik namontuje WiFi router, který jednak odděluje datový provoz LAN sítě zákazníka od provozu na přístupové síti ZlonínNET a jednak zajišťuje dostupnost připojení i pro zařízení schopná komunikovat bezdrátově (tablety, telefony, notebooky apd.). Základní zařízení má WiFi modul pro jedno pásmo 2,4GHz, kterým je schopné komunikovat každé wifi zařízení. Vyšší modely WiFi routerů již nabízí i pásmo 5 GHz, na kterém jsou schopna komunikovat i novější klientská zařízení. Nejčastěji používáme kvalitní a spolehlivé WiFi routery TP-Link. V případě nestandardních potřeb zákazníka na datový provoz, používáme zařízení firmy Mikrotik, kde můžeme provádět sofistikovanější nastavení datového provozu.


Pokrytí

Aktuálně naše síť pokrývá obce Zlonín, Měšice, Nová Ves, Mratín (část obce), Čakovičky (část obce) Hovorčovice (část obce), Líbeznice (část obce), Ďáblice (část obce). V některých lokalitách jsme schopni naše pokrytí jednoduše rozšířit, pokud bychom zjistili zájem ze strany zákazníků.
Copyright © 2023. All Rights Reserved.